Conas is féidir le hintleacht shaorga tacú le cláir freagartha éileamh fuinnimh

Go dtí le déanaí, bhí an meascán fuinnimh a bhí á ghiniúint ag teacht go ró-mhór agus go príomha ó fhoinsí breoslaí iontaise a dóitear agus dá dheasca a thruaillíonn an timpeallacht chun an leictreachas a theastaíonn uainn go léir dár saoil laethúil a tháirgeadh. Go deimhin féin, agus sinn ag úsáid na mbreoslaí seo tá rogha gan chuimhneamh déanta againn díobháil a dhéanamh dár dtimpeallacht ar mhaithe le rathúnas tionsclaíoch agus eacnamaíoch. Chun iarracht a dhéanamh na héifeachtaí diúltacha sin a mhaolú agus iarracht a dhéanamh deireadh a chur le héilliú breise ar an timpeallacht, ní mór dúinn iarrachtaí suntasacha a dhéanamh. Mar shampla, trí dhul i muinín foinsí in-athnuaite fuinnimh a thabhairt isteach inár saoil agus leanúint ar aghaidh ag forbairt na bhfoinsí seo isteach sa ghreille náisiúnta fuinnimh leictrigh. Ar an gcaoi sin, d’fhéadfaí éileamh leictreach a chomhlíonadh bunaithe ar fhuinneamh glas atá inrochtana cheana féin, cosúil le fuinneamh gréine nó gaoithe, gan dochar a dhéanamh don timpeallacht. Baineann sé seo le pobail oileán beag, amhail na cinn a ghlacann páirt i dtogra REACT, a bhíonn ag brath de ghnáth ar an mórthír don soláthar fuinnimh. Is minic a bhíonn pobal na hoileáin ag brath ar fhachtóirí seachtracha mar thoradh ar an spleáchas sin, agus mar sin is sprioc ríthábhachtach é neamhspleáchas fuinnimh a bhaint amach do na hoileáin seo agus méadú a dhéanamh ar ghiniúint an fhuinnimh in-athnuaite.

Mar sin féin, tá táirgeadh foinse fuinnimh in-athnuaite ag brath go mór ar dhálaí meitéareolaíochta atá athraitheach, agus mar sin ní féidir táirgeadh fuinnimh in-athnuaite a rialú — a mhéadú nó a laghdú i gcomhréir leis an éileamh reatha. Mar shampla, bíonn éileamh mór ar fhuinneamh idir 6PM agus 8PM nuair a thagann go leor daoine abhaile ón obair. Ní hionann sin agus buaictháirgeadh an fhuinnimh in-athnuaite. Chomh maith leis sin, cruthaíonn buaictháirgeadh an fhuinnimh in-athnuaite fadhbanna ar an ngreille náisiúnta, mar sin tá sé an-tábhachtach teacht ar réiteach ar an bhfadhb seo. Agus é seo go léir á chur san áireamh, is léir gur féidir trí phleanáil chúramach agus trí úsáid chliste fuinnimh atá riachtanach chun córas soláthair fuinnimh cobhsaí a bheith ann agus úsáid á baint as foinsí fuinnimh in-athnuaite ag an am céanna. Chun é seo a chur i bhfeidhm tá gá le meastacháin a fháil ar an táirgeadh fuinnimh in-athnuaite atá ann chomh maith le héileamh na n-úsáideoirí, ionas go bhféadfaí pleanáil don chothromaíocht fuinnimh a dhéanamh. Is é sin go díreach nuair is féidir leis an intleacht shaorga, nó níos cruinne, teicnící meaisínfhoghlama, ról suntasach a bheith acu in ardáin gréasáin atá ag iarraidh cláir éagsúla freagartha éilimh fuinnimh a chur i bhfeidhm, cláir cosúil leis an togra REACT.

Tá a lán paraiméadar uimhriúil ag samhlacha meaisínfhoghlama a choigeartaítear de réir mhéid na sonraí stairiúla atá ar fáil, ionas go mbeidh a réamhaisnéisí chomh cosúil leis an úsáid laethúil fuinnimh a bhí ann sa ghnáthshaol agus is féidir. I bhfocla eile, faigheann samhlacha meaisínfhoghlama paraiméadair ionchuir ábhartha, baintear faisnéis ábhartha astu agus soláthraíonn siad aschur measta. Mar shampla, más mian linn meastachán a dhéanamh ar tháirgeadh fótavoltach gréine (PV), is é an chéad chéim ná na fachtóirí a bhfuil tionchar acu ar a tháirgeadh a fháil amach. Is é an ceann is tábhachtaí ná radaíocht na gréine agus má tá radaíocht na gréine níos airde, táthar ag súil go mbeidh an táirgeadh fótavoltach níos airde. Ina theannta sin, bheadh táirgeadh níos ísle mar thoradh ar bhrat scamaill, agus dá bhrí sin ba cheart é a chur san áireamh freisin. Ina theannta sin, bíonn tionchar ag an teocht lasmuigh ar éifeachtúlacht na bpainéal gréine, ós rud é go bhfuil siad níos éifeachtaí nuair a bhíonn an teocht níos ísle. A luaithe agus a roghnaítear na paraiméadair ionchuir ábhartha uile, is féidir an táirgeadh a bhfuiltear ag súil leis a mheas bunaithe ar a luachanna.

D’fhéadfaí cur chuige den chineál céanna a dhéanamh do réamhaisnéiseoirí an éilimh fuinnimh, chomh maith. Ceann de na fachtóirí is coitianta don tuar ualach leictreach ná paraiméadair a bhaineann le ham. Mar a luadh cheana, tá sé coitianta go mbíonn buaicphointí éilimh i láthair go luath ar maidin agus san iarnóin le linn laethanta oibre, agus go bhfuil an t-éileamh níos ísle go háirithe le linn uaireanta oibre nó san oíche. Ar an láimh eile, athraíonn cruth an chuar ualaigh le linn an deireadh seachtaine nó na laethanta saoire go mór ós rud é go bhfuil níos mó úsáideoirí i láthair sa bhaile. Ar an gcaoi chéanna, is féidir le séasúracht difear a dhéanamh don tomhaltas fuinnimh iomlán freisin. Mar shampla, in aeráidí níos fuaire, úsáidtear fuinneamh leictreach uaireanta le linn an gheimhridh chun an teach a théamh, cé nach amhlaidh i rith an tsamhraidh. Dá bhrí sin, úsáidtear na conclúidí seo go léir le linn na céime a bhaineann le múnla ML a dhearadh, ionas gur féidir é a bhaint amach chomh beacht agus is féidir.

Mar achoimre, mar a léirítear san fhigiúr thíos, braitheann samhlacha meaisínfhoghlama ar cad iad na toscaí is tábhachtaí dá dtuar agus teastaíonn cuid mhór sonraí stairiúla comhfhreagracha ón gcóras chun feidhmiú i gceart. Baintear úsáid bhreise as na sonraí sin trí algartaim speisialaithe a sholáthraíonn samhlacha optamaithe atá in ann tuartha beachta a ríomh.

San alt seo, tá roinnt feidhmeanna meaisínfhoghlama curtha i láthair againn i dtogra a bhaineann le fuinneamh agus rinneamar iarracht an mheaisínfhoghlaim a thabhairt níos gaire do na húsáideoirí deiridh. Mar sin féin, tá a acmhainneacht i bhfad níos faide ná an méid a cuireadh i láthair anseo, mar sin, an bhféadfá smaoineamh ar roinnt feidhmeanna eile den intleacht shaorga a d’fhéadfadh a bheith úsáideach amach anseo?

Dea Pujić, Institiúid Mihajlo Pupin, Ollscoil Bhéalgrád

Baineadh úsáid as deilbhíní seo a leanas chun an blag post seo a chruthú:

https://www.flaticon.com/free-icons/bucket created by justicon – Flaticon

https://www.flaticon.com/free-icons/machine-learning created by Freepik – Flaticon

https://www.flaticon.com/free-icons/arrow created by Creatype – Flaticon

https://www.flaticon.com/free-icons/machine-learning created by Eucalyp – Flaticon

https://www.flaticon.com/free-icons/prediction created by Parzival’ 1997 – Flaticon

Archives