TEASTAÍONN Ó REACT CABHRÚ LE POBAIL OILEÁNDA NEAMHSPLÉACHAS FUINNIMH A BHAINT AMACH

Samhail teicneolaíochta agus ghnó a fhorbairt trí úsáid fhorleathan a bhaint as foinsí fuinneamh inathnuaite, úsáid na bhfoinsí seo a chur chun cinn go héifeachtach ag baint úsáid as na córais stórála fuinnimh atá ar fáil chomh maith le hárdán ICT chun é seo ar fad a nascadh le chéile, iad seo ar fad a chomhtháite le heangach dhigiteach ghlic chun buntaisí eacnamaíochta & timpeallachta a thabhairt go dtí pobail fuinnimh áitiúil.

Poitéinseal 100% ó thaobh neamhspléachas fuinnimh de

Poitéinseal ísliú de 60% in astaíochtaí gás ceaptha teasa

10% i gcoigilteas fuinnimh

Straitéis bainistíochta fuinnimh comhoibritheach

Buntáistí

Do chomhlachtaí eangacha agus comhlachtaí soláthraithe fuinnimh

Buntáistí

Do thomhaltóirí agus do phobail oileánda