Arann (Inis Mór) Workshop for React participants

D’eagraigh Comharchumann Forbartha Árann ceardlann eolais do rannpháirtithe React. Bhí sé seo ar siúl ar an 24 Eanáir 2023 in oifigí pobail an CFA.

D’fhreastail Dayanne Peretti Correa ó OÉ Gaillimh agus Kevin Gleeson ó ESBN. Bhí an-áthas orainn leis an leibhéal ard freastail – thosaigh an tráthnóna le roinnt sólaistí agus fáilte agus réamhrá gairid le Cathy ni Ghoill. Thug Kevin Gleenson cur i láthair an-suimiúil ansin ar an mbealach is fearr chun udaid do phainéil PV a bharrfheabhsú, miondealú ar an gcostas agus ar an úsáid a bhaineann leis na haonaid is mó i do theaghlaigh , agus na scéimeanna atá á reáchtáil faoi láthair ag ESBN.

Rinne Dayanne cur I lather iontach ar an gcaoi a bhfeidhmíonn na painéil PV agus ar na cás-staidéir a bheidh i bhfeidhm agus sampla den chineál cás-staidéir. Tá na rannpháirtithe go léir sásta a bheith páirteach. Thug Dayanne réamhrá freisin agus eolas ar an APP. Ansin bhi deis ag na rannpháirtithe an App íoslódáil agus iadi lathar ag an gceardlann – taispeánadh dóibh conas é seo a dhéanamh agus taispeánadh dóibh conas é a úsáid.

Mheas na rannpháirtithe go léir go raibh na ceardlanna agus cruinniu chomh suimiúil agus taitneamhach.

Thar ceann Thionscadal React ghabh Cathy buíochas leis na rannpháirtithe as ucht a rannpháirtíochta sa tionscadal agus is mór an tsuim a léirigh siad agus a dtacaíocht leanúnach.

Archives