Dara Cuairt REACT ar Oileán San Pietro

Thug grúpa na hIodáile (MidacMitsubishi Electric ItaliaR2M, mar aon le Western) cuairt, ón 20 go dtí an 22 Deireadh Fómhair, ar phíolótach na hIodáile: oileán San Pietro. In ainneoin paindéim COVID-19, níor stad an togra REACT agus choinnigh na comhpháirtithe ag obair ar mhaithe le pobail fuinnimh oileáin a fhorbairt. Ba é cuspóir na cuairte an fhaisnéis shonrach go léir a bhí riachtanach chun an cineál, an tsamhail agus an acmhainn is oiriúnaí do na teicneolaíochtaí atá le suiteáil (caidéil teasa agus ceallraí) a chinneadh de réir shaintréithe an áitribh agus nósanna agus riachtanais an rannpháirtí. Bhí buntáiste leis an chuairt freisin chun féidearthacht na suiteála a anailísiú, labhairt leis na rannpháirtithe agus cuairt a thabhairt ar na tithe cónaithe chun na spásanna atá ar fáil a mheas agus an suíomh is oiriúnaí a shainiú leis na háitritheoirí, bunaithe ar riachtanais theicniúla agus a gcuid roghanna.

Le linn na cuairte trí lá, chuaigh na comhpháirtithe chuig na foirgnimh phoiblí a raibh baint acu leis an togra, rinne siad iniúchadh ar na méadair chliste a suiteáladh, atá ag seoladh sonraí chuig an ardán REACT cheana féin, agus bhuail siad leis an innealtóir teicniúil a raibh baint aige leis an togra ó Bardas Carloforte. Bhí an comhrá éagsúil ó na saincheisteanna teicniúla agus na féidearthachtaí éagsúla suiteála chun fuinneamh a fheabhsú i ngach ceann de na tithe cónaithe go dtí an tábhacht agus na buntáistí a bhaineann le bheith rannpháirteach sa phobal fuinnimh áitiúil.

Ba chéim chun cinn í an chuairt don togra! Rinneadh suirbhé ar níos mó ná 30 tigh cónaithe agus léirigh go leor eile a spéis a bheith rannpháirteach sa togra REACT agus déanfar meastóireacht orthu san sna míonna amach romhainn. Táimid ag tnúth le níos mó saoránach a bhaint amach agus pobal fuinnimh San Pietro a fhás, níos mó fós! Má tá suim agat páirt a ghlacadh, déan teagmháil linn ag an ríomhphost seo a leanas: info@react2020.eu

Archives