REACT @ La Graciosa!

Ar 25 Eanáir, 2020, thug an Togra Eorpach REACT cuairt ar oileán La Graciosa, ceann de na hoileáin phíolótacha, chun bualadh leis an bpobal agus na pleananna feabhsúcháin fuinnimh atá curtha le chéile dóibh a chur i láthair.

Is oileán é La Graciosa le pobal díreach os cionn 700 áitritheoir, lonnaithe laistigh de Thearmann Mara oileánra Chinijo. Meastar gurb é an “tOchtú oileán” sna hOileáin Chanáracha é agus is tearmann bithsféir é freisin.

Bhí an Comhairleoir, Alicia Páez, ó Halla na Cathrach Teguise, i gceannas ar an gcuairt, in éineacht le cuid de na páirtnéirí teicniúla a bhaineann le braisle na Spáinne de REACT: AielpaFenie EnergíaSuministros Orduña agus Comet Technology.

Le linn na hócáide, pléadh cuspóirí agus riachtanais an togra le muintir La Graciosa, agus léiríodh an ghá le thart ar 20 rannpháirtí a chlárú sa togra píolótach d’fhonn an taighde atá beartaithe a dhéanamh.

Is deis iontach é seo d’áitritheoirí La Graciosa. Tugann an togra deis do na rannpháirtithe a chomhlíonann na riachtanais, suiteáil córas fuinnimh in-athnuaite lán-mhaoinithe comhdhéanta de phainéil ghréine fótavoltach atá ceangailte le cadhnraí litiam nó luaidhe, cothabháil na suiteálacha le linn ré an togra agus buanseasmhacht na dteicneolaíochtaí suiteáilte i dtithe na rannpháirtithe ag deireadh an togra.

Buntáiste eile a bhaineann le togra REACT ná a thoilteanas cur le féin-inbhuanaitheacht an oileáin trí chomhdhéanamh meántéarmach na gComhphobal Fuinnimh. Beidh sé an-tábhachtach le linn thréimhse an togra an t-eolas a sholáthar don phobal chun féinbhainistiú a dhéanamh, ós rud é gurb iad áitritheoirí an oileáin na daoine a bheidh freagrach as neamhspleáchas fuinnimh La Graciosa a chur chun cinn sa todhchaí.

Thug a gcuairt ar an oileán deis do pháirtnéirí teicniúla an togra tús a chur le cuairteanna duine le duine ar thithe agus ar áitribh na ndaoine ar spéis leo bheith páirteach sa togra. Ba é an cuspóir ná an chéad mheastóireacht a dhéanamh ar na foirgnimh agus ceistneoir a líonadh chun féachaint an gcomhlíontar na bunriachtanais theicniúla atá de dhíth chun páirt a ghlacadh agus na ceadanna riachtanacha a fháil.

Táimid fós ag lorg daoine le páirt a ghlacadh sa togra! Má tá suim agat páirt a ghlacadh, déan teagmháil linn ag an ríomhphost seo a leanas: info@react2020.eu

Agus má chaill tú an cur i láthair, is féidir leat an comhad a cuireadh i láthair ag an ócáid a íoslódáil anseo chun na sonraí teicniúla go léir a bheith ar eolas agat. (Cur i láthair Powerpoint i Spáinnis).

Scríofa ag: Verónica agus Alexandra Zerpa – COMET

Archives