Bainistiú fuinnimh i dtithe ina bhfuil suiteálacha PV d’fhéintomhaltas

Fágann suiteálacha fótavoltacha(PV) i dtithe gur féidir leictreachas a ghiniúint ar bhealach díreach, inbhuanaithe agus simplí. Is gnách go n-úsáidtear na saoráidí sin chun bille leictreachais an tí a laghdú agus chun lorg éiceolaíoch agus giniúint gás ceaptha teasa a laghdú chomh maith le sciar an fhuinnimh inathnuaite a mhéadú.

Mar sin féin, ní tasc éasca é an cuspóir sin a bharrfheabhsú agus éilíonn sé go mbeidh an táirgeadh fuinnimh agus a thomhaltas lámh ar láimh chomh fada agus is féidir. Ciallaíonn sé seo gur chóir d’úsáideoirí iarracht a n-úsáid fuinnimh a aistriú go huaireanta an chloig na gréine, rud nach féidir a dhéanamh i gcónaí. Trí chadhnraí leictreacha a úsáid, ní bhíonn gá i gcónaí, don táirgeadh agus don tomhaltas tarlú ag an am céanna áfach, rud a cheadaíonn fuinneamh inathnuaite a úsáid in uaireanta nach dtáirgtear é, ach ina mbíonn costas suntasach eacnamaíoch ann fós.

I gcás atá ag éirí níos leictrithe ina n-úsáidtear tomhaltas leictreachais freisin chun aerchóiriú agus uisce te tí a tháirgeadh, tá méadú ag teacht ar na deiseanna bainistíochta agus cur chuigí éagsúla chun barrfheabhsú a dhéanamh.

Tá sé soiléir go maith chun a bheith in ann bainistiú a dhéanamh ar an bhfuinneamh a tháirgtear/stóráilte agus a úsáidtear trí chinntí a dhéanamh agus cuspóirí sonracha in aigne (an bille a ísliú, tomhaltas fuinnimh a ísliú, táirgeadh fuinneamh gréine do thí féin a uasmhéadú, etc) go n-éilítear anailís chasta a dhéanamh atá ag brath ar fhachtóirí atá ag athrú go leor i rith an lae (patrúin tomhaltais, praghsanna fuinnimh, radaíocht na gréine, teocht amuigh faoin aer, etc.).

Is sa réimse seo ina bhfuil ról tábhachtach ag Rialuithe Réamhthuartha atá bunaithe ar Mhúnla (MPC). Tugann an cineál rialaithe seo an fhaisnéis seo go léir san áireamh agus déanann cinntí bunaithe ar chuspóir sainithe. Chun é sin a dhéanamh, bainistíonn sé samhlacha a thuarann iompar na saoráidí éagsúla (baile agus a threalamh, suiteáil PV,…) ag brath ar a n-oibriú.

Ar an mbealach seo, bíonn a fhios ag an MPC conas mar a fheidhmeoidh an córas roimh ré agus cinneann sé conas ba chóir é a oibriú ag gach céim ama, trí a bheith in ann gníomhú go huathoibríoch ar an trealamh a ligeann rialú uathoibrithe, an modh oibriúcháin réamhshocraithe a athrú, nó trí mholtaí a sheoladh go fón póca an úsáideora faoi nósanna úsáide fuinnimh a athrú.

Tá suiteáil PV imscartha le déanaí ag Tekniker le haghaidh féintomhaltais i dteach teaghlaigh singil scoite. Is leatchúpla é an suiteáil seo le ceann a bheidh suiteáilte ar Oileán La Graciosa agus atá comhdhéanta de 6 painéil PV a bhfuil cumhacht buaic de 2 kW agus 4 cadhnraí glóthach a bhfuil toilleadh de 8 kWh. Tá athchóiriú iomlán déanta ar an bhfoirgneamh chun critéir NZEB (Foirgneamh Fuinnimh Gar do Náid) a chomhlíonadh agus tá dlúththrealamh ann lena n-áirítear aeráil, aerchóiriú agus uisce te (180 lítear carntha) in aon aonad amháin le teaschaidéal aer go haer.

Faoi láthair, tá MPC á fhorbairt le haghaidh barrfheabhsú ar an gcóras iomlán ionas go bainistíonn sé araon an tsuiteáil PV agus an caidéal teasa agus ag an am céanna go gcinntíonn sé coinníollacha chompord na n-úsáideoirí taobh istigh den teach. Déanfar é seo ar fad a chomhtháthú in ardán REACT agus ceadóidh sé an réiteach a mheas i bhfíorthimpeallacht. Táthar ag súil gur féidir le húsáideoirí tairbhe a bhaint as bainistiú barrmhaith ar an gcóras a mbeidh coigilteas fuinnimh agus eacnamaíoch mar thoradh air gur féidir leo meastóireacht a dhéanamh orthu le linn thréimhse an togra, agus bainistiú á dhéanamh acu ar úsáid fuinnimh ghlan a mhéadú, lorg éiceolaíoch a laghdú, agus cobhsaíocht níos fearr a bhaint amach san eangach leictreach.

Iván Mesonero & Ignacio Lázaro (Tekniker)

Archives